ELEKTRIČNI PASTIR ČOBANICA IVTEL 32

Kupovinom na više komada ( preko 10 ) dobijate dodadni popust

Prijavite se na sajtu veleprodaje

Nema na zalihama

16 Ljudi koji sada gledaju ovaj proizvod!

Plaćanje:

Opis

ELEKTRIČNI PASTIR
( ELEKTRIČNA ČOBANICA )
Uređaj koji služi za čuvanje u ograđenom prostoru svih vrsta domaćih i divljih životinja. Najviše je u upotrebi za čuvanje sitne i krupne stoke , svinja ,koza , ovaca , goveda , konja , ali mogu se čuvati i druge vrste životinja kao što su zečevi , srne i drugi. Takođe ima i primenu u zaštiti dobara , zasejanih njiva (kukuruz, pšenica , repa i sl.) , ali i eventualnu primenu u zaštiti objekata .
Električni pastir ima odličan učinak u svojoj primeni , tj u čuvanju stoke baš iz razloga što je u svojoj nameni izuzetno efikasan a u potpunosti odmenjuje čoveka . Korišćenjem ovog uređaja čovek može nesmetano da radi ostale poslove bez bojazni da će mu stoka napraviti štetu u drugoj njivi .
Kada jednom životinja priđe i dohvati ogradu (žicu) , ona to dobro zapamti i više joj ne prilazi ni slučajno , te postoje primeri gde ljudi uključe uređaj sedam dana i posle toga ga slobodno isključe jer stoka sigurno više neće prilaziti ogradi.
Električni pastiri imaju dugu tradiciju primene u stočarstvu kao i u drugim granama zaštite dobara. U ranijim periodima upotrebe koristili su se takozvani mehanički pastiri koji su radili na principu živinog prekidača. Svi znamo da je živa veoma otrovna i opsana po živi svet , ali u međuvremenu su konstruisani uređaji koji rade uz pomoć elektronike. Uređaj koji vam opisujemo upravo radi sa elektronskim takterom koji upravlja celim procesom.
Uređaj radi na principu elektro impulsa koji se ciklično šalju na postavljenu ogradu. Reč je o visokom naponu (5000 v ) ali veoma male snage koji nikako ne može ugroziti život ljudi i životinja ali je prilikom udara veoma neprijatan i zbog toga udar koji životinja doživi veoma zapamti i više ne pokušava da prilazi ogradi.
Mi proizvodimo dva tipa uređaja i to IVTEL 32 I IVTEL 33 , a u pripremi je i IVTEL 57 za zaštitu objekata od neželjenih poseta. Ukratko ćemo objasniti o čemu je reč.
Električni pastir IVTEL 32 je najjednostavniji pastir a ujedno i najjeftiniji . Uređaj radi na bateriju 12 volti , koju obezbeđuje kupac . U okviru uređaja je predviđen prostor za smeštaj baterije ali postoje i spoljni priključci za priključivanje nekog drugog izvora napajanja koji ne sme biti veći od 12 volti. Na uređaju su i priključci za električnu ogradu kao i prekidač za uključenje i isključenje i led dioda koja indikuje rad elektro impulsa. Kutija je napravljena od metala debljine 1mm i farbana u crvenu boju. Potpuno je otporna na kišu i predviđena je da radi u skoro svim uslovima . Uz uređaj se isporučuju svi priključni kablovi kao i sonda za uzemljenje.
Naš drugi uređaj , električni pastir , je u potpunosti automatizovan i ima pogon na solarnu energiju te je upravo iz tog razloga najinteresantniji. Za nesmetan rad uređaja nisu potrebni nikakvi spoljni izvori napajanja koji bi eventualno ograničili autonomiju rada . Ukazala se potreba za uređajima koji su pouzdani u radu i da imaju veoma dugu autonomiju , pa još uz to ako su lako prenosivi onda je to prava stvar.
Upravo to i odlikuje ovaj tip našeg uređaja visoka pouzdanost u radu , velika autonimija , lako prenosiv , koristi se za sve vrste metalnih ograda koje nisu uzemljene odnosno koje su izolovane od zemlje. Poseduje sledeće priključke ; konektori za visoki napon , odnosno za zaštitnu ogradu, konektori za priključenje solarnog panela , prekidač za uključenje uređaja u rad , prekidač za punjenje baterije i stavljanje iste u rad i indikacije sa led diodama elektro impulsa i rada solarnog panela.
ŠTA TO OVAJ UREĐAJ IZDVAJA OD OSTALIH: KAKO KAŽU NAŠI DOSADAŠNJI KORISNICI , UKLJUČIŠ GA DA RADI I POSLE PAR MESECI DOĐEŠ I ISKLJUČIŠ GA. VEOMA POUZDAN U RADU , NE ZAHTEVA NIKAKVE DODATNE UREĐAJE ILI DODATNO NAPAJANJE, LAKO PRENOSIV, ZA NAPAJANJE KORISTI ZELENU ENERGIJU, NE ZAGAĐUJE OKOLINU. OVAJ TIP UREĐAJA NEMA POTREBU ZA BILO KAKVIM NAKNADNIM ULAGANJIMA , TE SE ULOŽENI NOVAC VEOMA BRZO VRATI. UGRAĐENI SOLARNI PANEL JE POLIKRISTALNI , ODNOSNO SPADA U VRHUNSKE PANELE TOG TIPA. U UREĐAJ JE UGRAĐEN ŽELATINSKI OLOVNI AKUMULATOR KOJI NE ZAHTEVA NIKAKVA NAKNADNA ODRŽAVANJA.

U pastir je ugrađeno tri elektronske ploče i to ; ploča za upravljanje elktro impulsima koja uz pomoć visoko naponskog transformatora proizvodi elektro impuls. Ploča za regulaciju napona punjenja akumulatora i napajanja impulsne ploče i ploča step app konverter koji ima namenu da napon solarnog panela diže na 32 volte još kada panel ne daje pun kapacitet te tako ceo sistem postaje mnogo efikasniji. U prevodu na običan jezik to znači da solarni panel počinje da puni bateriju u samo svitanje (sa prvim sunčevim zracima) i završava u pozni sumrak , čime mu upravo daje veliku autonomiju u radu.
Uređaj se isporučuje kompletan sa baterijom, solarnim panelom , nosačom panela i uređaja , kao i sa svim pripadajućim kablovima i sondom za uzemljenje koja ujedno služi i za pričvršćenje kompletnog uređaja i tako ga zaštiti od udara vetra i nevremena. Ceo uređaj je predviđen za rad u spoljnim uslovima te je zaštićen od prodora kiše .
Za sve naše uređaje je obezbeđen servis u potpunosti non stop i pokriveni su garancijom od 24 meseca , osim za bateriju i solarni panel 12 meseci. Imamo potpuno obezbeđene rezervne delove i veoma brzo intervenišemo upravo iz razloga što je brzo održavanje ovakvih uređaja neophodno .
Za ispravan rad uređaja neophodno je uraditi žičanu ogradu koja mora biti u potpunosti izolovana od zemlje jer je upravo zemlja drugi provodnik . Za potrebe izolacije ograde neophodno je koristiti namenske izolatore koji već postoje za tu namenu ( možete ih kupiti i kod nas), ili ih praviti u varijanti uradi sam od plastičnih masa koje nisu elektro provodljive.
Tehničke karakteristike uređaja IVTEL 32
Radni , visoki napon 5000 v
Energija udara 2 J
Napon napajanja uređaja 12 v dc
Broj impulsa 60/min
Dužina ograde proizvoljno ako je uredno urađena.

Tehničke karakteristike uređaja IVTEL 33
Radni napon 5000 v
Energija udara 2J
Broj impulsa 60/min
Solarni panel 40W
Baterija 12v 18 Ah
Sonda za uzemljenje cev ½“ 0,7 m pocinkovana
Nosač metalni farban nosivost max 50 kg sa ušicom za kačenje na sondu.
Dužina ograde , proizvoljno ako je uredno urađena.

Specifikacija

Deklaraciju dobijate uz proizvod